تولید زغال بامبو
مقالات مرتبط با زغال

زغال فشرده یا زغال چینی چیست؟

زغال فشرده یا همان بامبو  نوعی زغال است که به صورت صنعتی تولید شده و برا ی مصارفی مانند قلیان، باربی کیو یا کبابی مصارف صنعتی و … استفاده می شود

در سال های اخیر به دلیل کاهش منابع تجدید ناپذیر سوخت های فسیلی، افزایش هزینه ی سوخت و وخیم ترشدن مسائل زیست محیطی، تحقیقات در زمینه ی منابع انرژی تجدیدپذیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
لذا برای کاهش آلودگی محیط زیست وگازهای گلخانه ای که در اثر سوختن یا دفن بقایای بیومس (زیست توده) ایجاد می شوند، زغال تولید شده از منابع تجدیدپذیر به ویژه زغال فشرده ( معروف به زغال چینی ) به عنوان سوخت جایگزین مورد توجه قرار گرفته است.
زغال فشرده از ضایعات حاصل از صنایع چوبی، پوسته گردو، بادام و… به دست می آید.
تولید زغال فشرده ( زغال چینی)
منجر به جلوگیری از قطع ۲۲۱۱۲۲ اصله درخت می شود. حفظ این تعداد درخت ۲۲۲۳۲۸۰۰ کیلوگرم هوای آلوده را فیلتر، ۲۲۲۲۹۱۸۳۰ لیتر آب باران را ذخیره و نیز سرمایی
به اندازه ۲۲۱۱۲۲۲ کولر گازی را در سال تولید می کند.
کارخانه تولید زغال BlackFireبا افتخار بدون قطع هیچ درختی و استفاده از هیچگونه ماده شیمیایی و غیر طبیعی زغالی مرغوب، بدون بو و گاز، بدون سردرد را تولید و به همه دوستداران محیط زیست عرضه می نماید.