کارگاه تولید و فروش دستگاه زعال

فروش دستگاه های تولید زغال

بزرگترین کارگاه تولید دستگاه های تهیه زغال در ایرن

از تولید تا صادرات کنار شما خواهیم بود
گروه صنعتی BlackFire
شماره تماس :۰۹۳۳۱۴۱۰۰۱۹ -۰۹۳۳۶۱۲۸۰۸۲
Website:www.blackfire.ir
Telegram : blackfire_ir
Instagram : blackfire.ir
WhatsApp: 09331410019