کارگاه تولید و فروش دستگاه زعال

فروش دستگاه های تولید زغال

فروش دستگاه های تولید زغال

بزرگترین کارگاه تولید دستگاه های تهیه زغال در ایرن

از تولید تا صادرات کنار شما خواهیم بود
گروه صنعتی BlackFire
شماره تماس :۰۹۳۳۱۴۱۰۰۱۹ -۰۹۳۳۶۱۲۸۰۸۲
Website:www.blackfire.ir
Telegram : blackfire_ir
Instagram : blackfire.ir
WhatsApp: 09331410019